Concursul Biblic "Talantul în negoţ" - Ediţia 2013

Concursul biblic ,,Talantul in negot" este coordonat in principal de Samuel Cristian Muica. Acest concurs s-a nascut in Resita. Pe parcurs, s-a extins in toata tara cat si in afara. ,,Talantul in negot" se desfasoara in bisericile ce apartin Cultului Penticostal.
Scopul acestui concurs biblic este ca tot mai multi copii, tineri si adulti sa invete Cuvantul lui Dumnezeu. Pentru aceasta, s-a dat forma de concurs, stiind cu totii ca indiferent de varsta avem nevoie sa fim impulsionati chiar si de competitie. De altfel, Biblia chiar promoveaza competitia.
La acest concurs pot participa toate persoanele incepand de la clasa a II- a - nelimitat. Este bine ca acest concurs biblic sa fie ajutat de biserica din toate punctele de vedere. Ajungand la diverse faze, este nevoie sa fiti ajutati de biserica sau diferiti sponsori, pentru a putea participa, nefiind astfel impiedicati de situatia financiara precara. Mentionam ca aproape la fiecare etapa, fiecare participant trebuie sa contribuie cu o suma de bani pentru fondul de premiere De asemenea trebuie sa contribuie si la mancare, daca etapa are loc in alt oras si tine mai multe ore. Si bineinteles bani pentru transport.
Acest concurs biblic: ,,Talantul in negot" supravietuieste datorita donatiilor si sponsorizarilor dumneavoastra. Iar pentru Dumnezeu, merita sa te sacrifici.
In pregatirea copiilor pentru concursul biblic ,,Talantul in negot" sunt importanti 3 factori: parintii, copilul si invatatorii.
Scopul concursului biblic ,,Talantul in negot'' este scris si in Psalmi 119:11 ,,Strang Cuvantul Tau in inima mea, ca sa nu pacatuiesc impotriva Ta".
Beneficiile imediate ale concursului ,,Talantul in negot" sunt: cunoasterea Cuvantului lui Dumnezeu, cunoasterea lui Isus, cunoasterea voii lui Dumnezeu si a chemarii, biruinta asupra ispitei.

Asadar, in anul scolar 2012-2013 cartile biblice pentru studiu sunt:
 • copii si adolescenti:
- cls II-III – Ioan, Rut
- cls IV-V – Ioan, Numeri capitolele 12-14, 16-17, 22-25
- cls VI-VII – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Rut
- cls VIII-IX – Ioan, Proverbe capitolele 19-24, III Ioan
- cls X-XI – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea IV) capitolele 90-106
 • tineri si adulti:
- cls XII – 25 de ani neîmpliniţi până la 1 septembrie – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea IV) capitolele 90-106
- 25 de ani împliniţi după 1 septembrie – nelimitat – Ioan, Levitic capitolele 23-27, Psalmi (cartea IV) capitolele 90-106


Versetele biblice de memorat:

-cls. II-III:

1.  Efeseni 6:24 – Harul să fie cu toţi cei ce iubesc pe Domnul nostru Isus Hristos în curăţie. Amin.
2.  Matei 21:22 – Tot ce veţi cere cu credinţă, prin rugăciune, veţi primi.
3.  2 Corinteni 6:18 – Eu vă voi fi Tată, şi voi Îmi veţi fi fii şi fiice, zice Domnul Cel Atotputernic.
4.  1 Ioan 3:3- Oricine are nădejdea aceasta în El, se curăţeşte, după cum El este curat.
5.  Isaia 55:8 – Căci gândurile Mele nu sunt gândurile voastre, şi căile voastre nu sunt căile Mele, zice Domnul.
6.  Matei 5:14 – Voi sunteţi lumina lumii. O cetate aşezată pe un munte, nu poate să rămână ascunsă.
7.  Coloseni 3:23 – Orice faceţi, să faceţi din toată inima, ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni,
8.  Luca 21:19 – Prin răbdarea voastră, vă veţi câştiga sufletele voastre.
9.  Psalmi 3:5 – Mă culc, adorm, şi mă deştept iarăşi (iarăș), căci Domnul este sprijinul meu.

10.  Proverbe 12:27 – Leneşul nu-şi frige vânatul, dar comoara de preţ a unui om este munca.
-cls. IV-V:

1.  Isaia 46:11 – Eu chem de la răsărit o pasăre de pradă, dintr-o ţară depărtată, un om ca să împlinească planurile Mele: da, Eu am spus, şi Eu voi împlini; Eu am plănuit şi Eu voi înfăptui.
2.  Filipeni 4:7 – Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Isus.
3.  Efeseni 1:7 – În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui, iertarea păcatelor, după bogăţiile harului Său,
4.  Exod 20:2-3 – Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului, din casa robiei. Să nu ai alţi dumnezei în afară de Mine.
5.  2 Samuel 22:33 – Dumnezeu este cetăţuia mea cea tare, şi El mă călăuzeşte pe calea cea dreaptă.
6.  Matei 7:12 – Tot ce voiţi să vă facă vouă oamenii, faceţi-le şi voi la fel; căci în aceasta este cuprinsă Legea şi Proorocii.
7.  1 Timotei 2:7 – şi propovăduitorul şi apostolul lui am fost pus eu-spun adevărul în Hristos, nu mint-ca să învăţ pe Neamuri credinţa şi adevărul.
8.  2 Corinteni 4:18 – Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele ce nu se văd; căci lucrurile care (cari) se văd, sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd, sunt veşnice (vecinice).
9.  Psalmi 119:103 – Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele! Mai dulci decât mierea în gura mea!
10.  Proverbe 22:4 – Răsplata smereniei, a fricii de Domnul, este bogăţia, slava şi viaţa.
-cls. VI-VII:

1. 2 Tesaloniceni 2:16-17 – Şi însuşi (însuș) Domnul nostru Isus Hristos, şi Dumnezeu, Tatăl nostru, care ne-a iubit şi ne-a dat, prin harul Său, o mângîiere veşnică şi o bună nădejde, să vă mângîie inimile, şi să vă întărească în orice lucru şi cuvânt bun!
2.  Evrei 13:2 – Să nu daţi uitării primirea de oaspeţi, căci unii, prin ea au găzduit, fără să ştie, pe îngeri.
3.  Iacov 4:6 – Dar, în schimb, ne dă un har şi mai mare. De aceea zice Scriptura: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar dă har celor smeriţi.“
4.  1 Petru 1:20-21- El a fost cunoscut mai înainte de întemeierea lumii, şi a fost arătat la sfârşitul vremurilor pentru voi, cari, prin El, sunteţi credincioşi în Dumnezeu, care L-a înviat din morţi, şi I-a dat slavă, pentruca, credinţa şi nădejdea voastră să fie în Dumnezeu.

5.  1 Samuel 2:7 – Domnul sărăceşte şi El îmbogăţeşte, El smereşte şi El înalţă.
6.  Zaharia 14:9 – Şi Domnul va fi împărat peste tot pământul. În ziua aceea, Domnul va fi singurul Domn, şi Numele Lui va fi singurul Nume.
7.  Ioan 1:18 – Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.
8.  Deuteronom 4:24 – Căci Domnul, Dumnezeul tău, este un foc mistuitor, un Dumnezeu gelos.
9.  Psalmi 32:8 – Eu-zice Domnul-te voi învăţa, şi-ţi voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui, şi voi avea privirea îndreptată asupra ta.
10.  Proverbe 19:5 – Martorul mincinos nu rămâne nepedepsit, şi cel ce spune minciuni nu va scăpa.
-cls. VIII- IX:

1.  Isaia 54:10 – Pot să se mute munţii, pot să se clatine dealurile, dar dragostea Mea nu se va muta de la tine, şi legământul Meu de pace nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine.
2.  Romani 6:14 – Căci păcatul nu va mai stăpâni asupra voastră, pentru că nu sunteţi sub Lege, ci sub har.
3.  Filipeni 4:9 – Ce aţi învăţat, ce aţi primit şi auzit de la mine, şi ce aţi văzut în mine, faceţi. Şi Dumnezeul păcii va fi cu voi.
4. Exod 15:13 – Prin îndurarea Ta, Tu ai călăuzit, şi ai izbăvit pe poporul acesta; iar prin putereaTa îl îndrepţi spre locaşul sfinţeniei Tale.
5.  Isaia 53:5 – Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre. Pedeapsa, care ne dă pacea, a căzut peste El, şi prin rănile Lui suntem tămăduiţi.
6.  1 Samuel 12:24 – Temeţi-vă numai de Domnul, şi slujiţi-I cu credincioşie din toată inima voastră; căci vedeţi ce putere desfăşură El printre voi.
7.  Evrei 9:22 – Şi, după Lege, aproape totul este curăţit cu sânge; şi fără vărsare de sânge, nu este iertare.
8.  Ieremia 23:24 – Poate cineva să stea într-un loc ascuns fără să-l văd Eu? zice Domnul. Nu umplu Eu cerurile şi pământul? zice Domnul.
9.  Psalmi 37:6 – El va face să strălucească dreptatea ta ca lumina, şi dreptul tău ca soarele la amiază.
10.  Proverbe 17:5 – Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămâne (rămânea) nepedepsit.
-cls. X-XI:

1.  Coloseni 2:6-7 – Astfel, deci (dar), după cum aţi primit pe Hristos Isus, Domnul, aşa să şi umblaţi în El, fiind înrădăcinaţi şi zidiţi în El, întăriţi prin credinţă, după învăţăturile care (cari) v-au fost date, şi sporind în ea cu mulţumiri (mulțămiri) către Dumnezeu.
2.  Isaia 43:2 – Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, şi flacăra nu te va aprinde.
3.  Geneza 28:15 – Iată, Eu sunt cu tine; te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge, şi te voi aduce înapoi în ţara aceasta; căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini ce-ţi spun.
4.  Iacov 1:5 – Dacă vreunuia dintre voi îi lipseşte înţelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu, care dă tuturor cu mână largă şi fără mustrare, şi ea îi va fi dată.
5.  Eclesiastul 7:1 – Mai mult face un nume bun decât untdelemnul mirositor, şi ziua morţii decât ziua naşterii.
6.  1 Tesaloniceni 5:23 – Dumnezeul păcii să vă sfinţească El însuşi pe deplin; şi: duhul vostru, sufletul vostru şi trupul vostru, să fie păzite întregi, fără prihană la venirea Domnului nostru Isus Hristos.
7.  1 Timotei 4:12 – Nimeni să nu-ţi dispreţuiască tinereţea; ci fii o pildă pentru credincioşi: în vorbire, în purtare, în dragoste, în credinţă, în curăţie.
8.  Evrei 13:7 – Aduceţi-vă aminte de mai marii voştri, care (cari) v-au vestit Cuvântul lui Dumnezeu; uitaţi-vă cu băgare de seamă la sfârşitul felului lor de vieţuire, şi urmaţi-le credinţa!
9.  Psalmi 45:7 – Tu iubeşti neprihănirea, şi urăşti răutatea. De aceea, Dumnezeule, Dumnezeul Tău Te-a uns cu un untdelemn de bucurie, mai pe sus decât pe tovarăşii Tăi de slujbă.
10.  Proverbe 28:21 – Nu este bine să cauţi la faţa oamenilor; chiar pentru o bucată de pâine (pâne) poate un om să se dedea la păcat.
 • tineri si adulti:
-cls. XII – 25 de ani neimpliniti pana la 1 septembrie:

1.  Deuteronom 7:9  Să ştii, dar, că Domnul Dumnezeul tău este singurul Dumnezeu. El  - 2 Timotei 1:7 – Căci Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere, de dragoste şi de chibzuinţă.
2.  Deuteronom 33:12 – Despre Beniamin a zis: „El este prea iubitul Domnului, El va locui la adăpost lângă Dînsul. Domnul îl va ocroti totdeauna, şi se va odihni între umerii Lui.“
3.  1 Petru 1:3 – Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Isus Hristos, care, după îndurarea Sa cea mare, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morţi, la o nădejde vie,
4.  Eclesiastul 12:14 – Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată, şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău.
5.  Amos 4:13 – Căci iată că El a întocmit munţii, a făcut vântul, şi spune omului până şi gândurile lui. El preface zorile în întuneric, şi umblă pe înălţimile pământului: Domnul, Dumnezeul oştirilor, este Numele Lui.
6.  Romani 6:4 – Noi deci, prin botezul în moartea Lui, am fost îngropaţi împreună cu El, pentruca, după cum Hristos a înviat din morţi, prin slava Tatălui, tot aşa şi noi să trăim o viaţă nouă.
7.  Coloseni 3:17 – Şi orice faceţi, cu cuvântul sau cu fapta, să faceţi totul în Numele Domnului Isus, şi mulţumiţi (mulțămiți), prin El, lui Dumnezeu Tatăl.
8.  Evrei 11:6 – Şi fără credinţă este cu neputinţă să fim plăcuţi Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, şi că răsplăteşte pe cei ce-L caută.
9.  Psalmi 61:2 – de la capătul pământului strig către Tine cu inima mâhnită, şi zic: „Du-mă pe stânca pe care n-o pot ajunge, căci este prea înaltă pentru mine!”
10. Proverbe 15:22 – Planurile nu izbutesc, când lipseşte o adunare care să chibzuiască, dar izbutesc când sunt mulţi sfetnici.
-25 de ani impliniti dupa 1 septembrie – nelimitat:

1.  Isaia 54:17 – Orice armă făurită împotriva ta va fi fără putere; şi pe orice limbă care se va ridica la judecată împotriva ta, o vei osîndi. Aceasta este moştenirea robilor Domnului, aşa este mântuirea care le vine de la Mine, zice Domnul.“
2.  1 Tesaloniceni 4:1 – Încolo, fraţilor, fiindcă aţi învăţat de la noi cum să vă purtaţi şi să fiţi plăcuţi lui Dumnezeu, şi aşa şi faceţi, vă rugăm, şi vă îndemnăm în Numele Domnului Isus, să sporiţi tot mai mult în privinţa aceasta.
3.  Coloseni 1:26-27 – Vreau să zic: taina ţinută ascunsă din veşnicii şi în toate veacurile, dar descoperită acum sfinţilor Lui, cărora Dumnezeu a voit să le facă cunoscut care este bogăţia slavei tainei acesteia între Neamuri, şi anume: Hristos în voi, nădejdea slavei.
4.  Romani 3:25-26 – Pe El Dumnezeu L-a rânduit mai dinainte să fie, prin credinţa în sângele Lui, o jertfă de ispăşire, ca să-Şi arate neprihănirea Lui; căci trecuse cu vederea păcatele dinainte, în vremea în delungei răbdări a lui Dumnezeu; pentruca, în vremea de acum, să-Şi arate neprihănirea Lui în aşa fel în cât, să fie neprihănit, şi totuşi să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus.
5.  Galateni 2:16 – Totuş, fiindcă ştim că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credinţa în Isus Hristos, am crezut şi noi în Hristos Isus, ca să fim socotiţi neprihăniţi prin credinţa în Hristos, iar nu prin faptele Legii; pentru că nimeni nu va fi socotit neprihănit prin faptele Legii.
6.  1 Timotei 6:10 – Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor; şi unii, care au umblat după ea, au rătăcit de la credinţă, şi s-au străpuns singuri cu o mulţime de chinuri.
7.  Evrei 12:2 – Să ne uităm ţintă la Căpetenia şi Desăvârşirea credinţei noastre, adică la Isus, care, pentru bucuria care-I era pusă înainte, a suferit crucea, a dispreţuit ruşinea, şi şade la dreapta scaunului de domnie al lui Dumnezeu.
8.  Apocalipsa 5:12 – Ei ziceau cu glas tare: „Vrednic este Mielul, care a fost junghiat (jungheat), să primească puterea, bogăţia, înţelepciunea, tăria, cinstea, slava şi lauda!“
9.  Psalmi 19:9-10 – Frica de Domnul este curată şi ţine pe vecie; judecăţile Domnului sunt adevărate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de preţ decât aurul, decât mult aur curat; sunt mai dulci decât mierea, decât picurul din faguri.
10.  Proverbe13:24 – Cine cruţă nuiaua, urăşte pe fiul său, dar cine-l iubeşte, îl pedepseşte îndată.


Dumnezeu să vă binecuvinteze!

Noul prăjitor de pâine “Isus” este în centrul atenţiei ...


           Vânzările prăjitorului de pâine “Isus” au ajuns în top, iar fanii au început să solicite produse cu celebrităţi, inclusiv fundaşul NFL Tim Tebow.
 Prăjitorul de pâine “Isus”, care costă 34, 95$, imprimă faţa lui Isus în pâine, iar acest element inovator “zboară de pe rafturi”, potrivit ABC news.

         “Primeam şi 2000-3000 de comenzi pe zi”, afirmă creatorul Galen Dively, pentru ABC. Un număr crescător de cumpărători asimilează aparatul creativ, în special pentru “preoţi sau predicatori”, susţine Dively.

          Luna trecută, Christian Post a raportat că prăjitorul de pâine “Isus” era de vânzare, şi în timp ce unele răspunsuri erau pozitive, altele aveau caracter de critică. Fanii intrigaţi au intrat pe Tweeter ca să-şi exprime ideile, şi mulţi au ridiculizat prajitorul, în timp ce criticii au pus la îndoială moralitatea din spatele acestui element inovator.

Ce părere ai? Aştept părerea ta printr-un comentariu.....

Numarul 'creştinilor' cresc, numarul ateilor este in scadere!


Până în prezent în acest mileniu, “non credincioşii” şi-au pierdut 2.7 milioane de adepţi, şi ateii 1,370,000 de adepți. Cea mai rapidă creştere este la evanghelici, care totalizează 60.000 de noi  membrii în fiecare zi. Catolicismul creşte cu 34000 de oameni pe zi, islamul crește cu 79.000 credincioşi pe zi iar hinduismul cu 37000 zilnic.

În vestul Europei se pierde această perspectivă, dar la nivel mondial numărul ateilor şi a celor nereligioași scade în fiecare zi, conform studiului “Statutul de misiune globală” realizat anual.

Concret, în măsura în care în acest mileniu (2000-2011), la categoria “non religios” şi-au pierdut 700 adepți pe zi, în timp ce la categoria ateii au pierdut 300 adepți zilnic . Cu toate acestea în ultimii unsprezece ani ”non credincioşii” şi-au pierdut 2.7 milioane adepţi, şi ateii au pierdut 1,37 milioane. În cazul în care, comparativ cu 1970 (revoluţia sexuală din Occident şi a ateismului comunist din Europa), vedem că în 41 ani ateismul a pierdut 28 milioane de adepți. În schimb, persoanele care se declarară non-religioase au crescut cu mai mult de 100 milioane, din cauza căderea regimurilor comuniste, mulţi care au fost declarați atei, s-au declarat non-religioși.

În mod similar, în China, Vietnam şi alte ţări comuniste încă, mulţi preferă astăzi să se declarate non-religioași, mai degrabă decât atei.

Chiar şi iudaismul care este mic, în 1970 avea 15,1 milioane de adepți, în anul 2000 avea  mai puţin de 14 milioane, iar acum are acum 14.9 milioane de adepți.

Ce părere aveţi?

Cel mai mare 'idiot' - Ilustraţie


Auzit-ai povestea celui mai mare idiot de pe pământ? Se spune că trăia odată într-un oraş, un om mare idiot. Indiferent ce făcea, indiferent ce spunea – oamenii râdeau mereu de el. Chiar de ar fi spus ceva adevărat, ceva frumos, ceva înţelept, lumea începea a râde chiar de la primele lui cuvinte… că doar era cunoscut ca fiind idiotul fără seamăn al oraşului.
Ajuns în pragul deznădejdii, urmărit de gânduri sinucigaşe, omul nostru a mers la un bătrân înţelept. Nu mai putea suporta. Ori îi spunea bătrânul o cale de rezolvare, ori îşi lua viaţa.
Bătrânul, zâmbind, l-a asigurat că nu e o problemă aşa de grea. Nu trebuie decât să meargă înapoi şi orice spuneau ceilalţi, el să pună sub semnul întrebării. Dacă cineva ar fi spus “ce frumos e asfinţitul”, el imediat să întrebe unde e acea frumuseţe, ce este frumuseţea, cum o poate dovedi, e o prostie să spui că există frumuseţe pe lume, nu poate fi dovedită, nu poate fi atinsă. Dacă ar fi spus că muzica este “dătătoare de extaz” el să întrebe ce e extazul, cum îl definesc, să conteste existenţa muzicii, e doar zgomot. 7 zile de negativism, de contestat, de pus întrebări la care nu se pot da răspunsuri despre Dumnezeu, dragoste, extaz, viaţă, moarte, etc. după care să se întoarcă înapoi la el.
După cele 7 zile, prostul se întoarse la înţelept, urmat de multă lume. Avea o cunună pe cap şi era frumos îmbrăcat. Faţa lui radia fericire. Urmând poveţele bătrânului a lăsat lumea cu gura căscată. Era privit acum ca un mare filosof, un mare gânditor. Orice ar fi spus ceilalţi oameni, el transforma acel lucru într-o întrebare şi devenea complet negativist. Iar trucul a funcţionat atât de bine încât acum toţi ceilalţi doreau cu ardoare să îi devină discipol.
Oare de câte ori în viaţa noastră am ajuns, la fel ca omul din povestea noastră, să punem sub semnul întrebării lucruri importante ce nu pot fi înţelese cu mintea ci doar cu inima? Oare de câte ori am negat existenţa acestor lucruri pentru că mintea noastră ne spunea că nu există aşa ceva? Oare de câte ori ne-am îndepărtat de adevăratul miracol al vieţii doar pentru a face faţă traiului de zi cu zi după etaloanele şi la standardele din zilele de azi?

Mesaj şocant adresat tinerilor!

Faceţi-vă timp şi ascultaţi acest mesaj adresat intr-un mod mai special tinerilor de către fratele PAUL WASHER! Este un mesaj extraordinar! Eu cred ca toţi ne regăsim în acest mesaj! Dumnezeu să ne binecuvinteze!
      Pentru a viziona acest mesaj accesaţi link-ul de mai jos!
              Paul Washer - Mesaj şocant adresat tinerilor

TOPORUL PADURARULUI

      Era odata un taietor de lemne foarte puternic care-si cauta de lucru.
      A ajuns la un negustor de cherestea si acesta l-a angajat imediat.
      Pentru ca era platit bine,iar conditiile de lucru erau foarte bune,taietorul de lemne si-a dat silinta sa lucreze cat putea de bine. Negustorul i-a dat un topor si i-a aratat locul de unde sa taie copacii.
        In prima zi, omul a taiat 15 copaci.
- “Felicitari”, i-a spus seful. “Continua sa muncesti tot asa!”
         Fiind foarte motivat de cuvintele stapanului, taietorul de lemne a incercat sa munceasca si mai bine a doua zi, dar nu a putut dobori decat 10 copaci.
        A treia zi a incercat si mai mult, dar n-a reusit sa doboare decat 7 copaci. Zi dupa zi el dobora tot mai putini copaci. “Cred ca imi pierd puterile”, se gandea taietorul de lemne. Stanjenit s-a dus la negustor si si-a cerut scuze spunandu-i ca nu intelege ce i se intampla.
- “Cand ai ascutit ultima oara toporul?” a intrebat negustorul.
- “Ascutit? Nu am avut timp sa ascut toporul. Am fost foarte ocupat sa tai copacii…”
Morala:
Cei mai multi dintre noi nu ne perfectionam niciodata talentul, calificarea. Credem ca ceea ce am invatat odata este suficient si nu mai avem nevoie de perfectionare.
Dar “bine” nu inseamna bine cand se asteapta de la noi mai mult. Perfectionarea abilitatilor noastre din cand in cand este cheia succesului…
Cea mai mare rasplata pentru stradaniile unui om
nu este ceea ce castiga prin munca sa, ci ceea ce devine prin ea.
Exista unii oameni care reusesc sa aiba succes chiar
si atunci cand nimeni nu crede in ei, dar niciodata
nu va avea succes unul care nici el nu crede in el insusi.
Un om trebuie sa fie destul de mare sa-si recunoasca greselile,
suficient de destept ca sa invete din ele si indeajuns de tare ca sa le indrepte.
Ca sa ajungi mare nu este suficient sa fi puternic,
trebuie sa mai si stii cum sa-ti folosesti aceasta putere.
Cel mai sigur semn ca cineva nu este important
este silinta cu care isi da importanta.
Citeste si vei cunoaste;
cunoaste si vei indragi;
iubeste si vei fi gata de slujire;
slujeste si vei cunoaste fericirea.

Frizerul ... !

Un crestin a mers la o frizerie ca sa-si tunda parul si sa-si taie barba. In timp ce frizerul isi servea clientul, intre cei doi s-a pornit o conversatie interesanta. Au vorbit despre multe lucruri si au abordat diverse subiecte. In cele din urma au inceput sa vorbeasca despre Dumnezeu. La acest subiect, frizerul a declarat:
- Eu cred ca Dumnezeu nu exista.
- De ce spuneti asta? a intrebat clientul.
- Trebuie doar sa iesiti pe strada si veti realiza ca Dumnezeu nu exista. Spuneti-mi, daca Dumnezeu ar exista, ar mai fi atatia oameni bolnavi? Ar mai fi atatia copii abandonati? Daca Dumnezeu ar exista, nu ar fi nici suferinta si nici durere. Nu-mi pot imagina un Dumnezeu iubitor care sa ingaduie astfel de lucruri.
Clientul s-a gandit un moment, dar nu i-a raspuns deoarece nu a vrut sa starneasca o cearta. Frizerul si-a terminat treaba, iar clientul a parasit frizeria.
Chiar cand a iesit din frizerie, crestinul nostru a vazut pe strada un om cu parul mare, incalcit si murdar si cu o barba mare, neglijenta. Era murdar si neingrijit. Clientul s-a intors la frizerie si i-a spus frizerului:
- Stiti ce? Frizerii nu exista.
- Cum puteti spune asta? a intrebat frizerul surprins. Sunt aici, sunt frizer si tocmai te-am aranjat!
- Nu! a exclamat clientul. Frizerii nu exista, caci daca ar exista atunci nu ar mai fi oameni cu parul lung si murdar si cu barba netaiata, cum e omul acela de afara.
- Ah, dar frizerii exista! Insa asta se intampla cand oamenii nu vin la mine.
- Exact! a afirmat clientul. Asta e ideea! Si Dumnezeu exista! Insa necazurile si suferinta se intampla atunci cand oamenii nu vin la El si nu-L cauta pentru a-i ajuta. De aceea este atata suferinta si durere in lume.

Raiul si Iadul - pildă

       Un om pios stătea de vorbă cu Dumnezeu şi i-a spus:
“Doamne aş vrea să ştiu cum e Raiul şi cum e Iadul.”
Dumnezeu l-a condus pe om către două uşi. A deschis una dintre uşi iar omul a privit înăuntru. În mijlocul încăperii se afla o mare masă rotundă. Pe masă se afla un vas mare cu tocană, care mirosea atât bine îi lăsă omului gura apă.                                                                                                                         
        Oamenii care stăteau la masă erau slabi şi bolnăvicioşi. Păreau a fi înfometaţi… Ţineau linguri cu mânere foarte lungi  care le erau legate de braţe şi deşi puteau ajunge la vas pentru a le umple cu tocană, din cauza mânerelor mai lungi decât  propriile mâini, nu puteau duce la gură lingurile pline…
Omul pios s-a înfiorat la vederea suferinţei lor. Atunci Dumnezeu a spus: “Acum ai văzut Iadul”
Au mers apoi către cealaltă cameră şi au deschis uşa… Arăta la fel ca şi prima. Se găsea acolo o masă mare şi rotundă cu un vas mare de tocană care îţi lasă gura apă. Oamenii de la masă erau echipaţi cu acelaşi gen de linguri dar aceştia păreau bine  hrăniţi şi durdulii, râdeau şi vorbeau între ei. Omul pios a spus: “nu înţeleg”!  “Este foarte simplu” a spus Dumnezeu. “Este nevoie însă de abilitate. Aceşti oameni sănătoşi au învăţat să se hrănească unul pe celălalt, în timp ce ceilalţi se gândeau doar la ei înşişi”!

Deci, trebuie să facem aşa cum ne învaţă Biblia........"....caută folosul aproapelui tău...."! Dumnezeu să ne ajute!

Sorin Comanici - Mărturie


Mă numesc Sorin Comanici și provin dintr-o familie de şapte frați. În copilarie părintii mei m-au dus la biserica, m-au învățat ce este bine și ce este rău în viața și care este Calea pe care trebuie să o urmez ca să fiu fericit. Am mers la biserica Crestină După Evanghelie, unde am învatat multe lucruri importante la scoala duminicală.
Am crescut, si odata cu mine crestea si un vis: acela de a-mi fauri un viitor. M-am gandit ca nu este nimic rau in a-mi planifica viitorul, in a-l lua in propriile mele maini. Nu am realizat atunci cat este de periculos sa ti-l planifici fara insa a-L introduce si pe Dumnezeu in el.
Ajunsesem la varsta de 17 ani si eram hotarat sa plec in strainatate. Auzisem ca acolo poti sa-ti faci viata mai usoara, sa castigi mai multi bani si sa-ti faci un rost. In seara zilei de 16 mai am plecat de acasa lasand pe perna doar un bilet in care spuneam parintilor ca am plecat din tara ca sa incerc sa imi pregatesc un viitor mai bun. Nu vreau sa ma gandesc la durerea din inima lor atunci cand au citit aceste cuvinte.
Trecusem prin mai multe tari si intr-un tarziu am ajuns in Franta. Mi-am gasit un loc unde sa stau in chirie si un serviciu. La sfarsitul lunii m-am dus sa-mi ridic salariul, insa cel care ma angajase mi-a spus ca pentru mine nu sunt bani. Lucrasem degeaba. Acest lucru m-a lovit atat de tare, incat primul gand care mi-a venit in minte a fost acela de a-L invinui pe Dumnezeu. De ce ingaduise El lucrul acesta? Nu luasem niciodata in calcul prezenta Lui in viata mea, dar iata-ma invinuindu-L pentru esecul meu. Pentru ca nu am avut bani pentru plata chiriei, am fost aruncat in strada. Am dormit aproape o luna de zile in canale si prin tufisuri. Din cauza ca nu facusem dus atata timp, miroaseam atat de urat incat oamenii care treceau pe langa mine isi intorceau fata. Am ajuns sa scormonesc prin gunoaie dupa mancare. Apoi… sa fur. Satana imi soptea: “De ce sa nu furi? Ce este rau in a fura daca o faci ca sa-ti alini foamea?” Dar eu nu constientizam ca cel rau era cel care ma indemna la aceasta, ci ma gandeam ca e normal sa actionez asa in situatia in care ma gaseam. Primul furt a fost de la o femeie batrana. Am asteptat sa iasa din magazin si i-am smuls painea din mana. In goana de a nu fi prins mancam din painea aceea cu rapiditate ca in cazul in care cineva m-ar fi oprit, sa fi mancat destul. M-am intalnit cu alti romani si treptat am intrat intr-un anturaj care se deosebea atat de mult de cel in mijlocul caruia crescusem, cel din biserica in care mersesem atatia ani cu parintii mei. De suparare si stres am inceput sa fumez la inceput o tigara, apoi droguri: hasis, marihuana, extasy. Am inceput sa fac lucruri pe care niciodata nu as fi gandit ca le voi face si pe care nu le-as fi facut daca ramaneam aproape de Dumnezeu.Ajunsesem sa nu mai fur de nevoie, ci de placere. Simtisem gustul banului castigat usor si eram fericit ca in sfarsit am viitorul in propriile-mi maini. Ce nebunie! Credeam ca acum sunt cineva. Am dat spargeri mai mari si imi intrasera in maini bani mai multi. Imi cumparasem masina si simteam ca nu era nimeni ca mine. In fiecare seara impreuna cu prietenii mei ma drogam, ma imbatam si petreceam timp in compania femeilor, facand lucruri care nu erau pe placul Lui Dumnezeu. Fusesem arestat de cateva ori. Pentru ca eu ma declaram minor, legea nu le ingaduia politistilor sa ma aresteze pe timp indelungat astfel ca dupa 24 de ore eram din nou liber. Dar odata m-au inchis pentru mai mult timp. Omul, cand o duce bine, uita complet de Dumnezeu, dar atunci cand da de un oarecare necaz, isi aduce aminte de existenta Lui. Acolo in inchisoare mi-am amintit tot ceea ce invatasem in biserica, tot ceea ce fusese sadit in mine. Astfel ca m-am hotarat sa ma rog si I-am spus Lui Dumnezeu ca daca ma ajuta sa ies din inchisoare, ma voi lasa de furat. Nu imi voi da viata Lui, insa nu voi mai fura. O sa ma linistesc. Insa omul este necinstit. Cere ajutorul Lui Dumnezeu doar ca sa scape de necaz si cand acest lucru se intampla, uita de unde a fost salvat. Nu dupa mult timp am fost eliberat din puscarie, insa in urmatoarea zi eram din nou in magazin, planificand sa fur imbracaminte si alte lucruri. Dupa cativa ani de zile, Satana reusise sa-mi ia si credinta in existenta Lui Dumnezeu. Nu mai credeam in nimic. Prietenii mei isi mai faceau cruce. Pe mine nu ma mai interesa nimic. Credeam ca totul se rezuma la bani si ca astfel imi gasisem fericirea. Dar banii ii aveam, insa fericirea n-o gasisem. Bausem, umblasem prin discoteci, urmaream show-uri erotice, insa fericirea nu era acolo. Imi facusem oarecum un viitor, insa nu eram fericit. Dupa trei ani de zile, politia m-a prins din nou furand si m-a trimis in tara. In afara de o masina si 20 de euro in buzunar, nu mai adusesem nimic cu mine. Toti banii dobanditi in strainatate ii cheltuisem acolo. Parintii mei m-au primit inapoi. Am continuat sa-mi duc viata in mizerie, asa cum am vrut eu. Nu ma interesa de Dumnezeu, nu ma interesa ca parintii mei ma chemau cu ei la biserica. Nu-mi pasa ca oamenii de la biserica in mijlocul carora crescusem ma vad fumand si facand alte lucruri distrugatoare. Nu mai credeam in Dumnezeu. Eram acasa de aproape 4 luni si in fiecare dimineata cand tata se pregatea sa plece la serviciu ma vedea intrand in casa beat. Ma certam cu ei in fiecare zi. Daca incepeau sa-mi spuna ceva despre Dumnezeu, ma enervam atat de tare incat incepeam sa ma izbesc cu capul de usi si loveam in tot ce prindeam in cale. Nu suportam sa aud pomenindu-I-se Numele. Satana ma prinsese in mrejele lui si ma indepartase de Dumnezeu. Ma intrebam tot mai des: exista oare Dumnezeu? Exista acolo sus Cineva sau fiecare traieste dupa cum vrea?Intr-o seara nu aveam somn si iesisem in curte. Priveam stelele si am zis: “Doamne, daca Tu existi acolo sus (si dintr-o data ochii mi-au cazut pe masina mea), fa sa am un accident. Fa sa am un accident din care toti cei care se vor uita la masina sa spuna ca cel din interiorul ei nu a avut cum sa scape, dar eu sa fiu totusi in viata.” – Eram nebun si nu stiam ce cer! Il ispiteam pe Dumnezeu. Cu alte cuvinte Ii spuneam ceva de felul: “Doamne, ma arunc de la etaj si, daca Tu existi, fa sa traiesc!” (Nu fi nebun sa ceri lucruri de astea Lui Dumnezeu! Crede ca El exista! Crede de buna voie!)Trecusera cateva saptamani si intr-o duminica m-am hotarat sa merg sa-l iau pe verisorul meu de la un restaurant aflat in afara orasului. Eram cu prietena mea in masina si, ca de obicei, conduceam cu viteza mare. Am ajuns acolo. Verisorul meu impreuna cu un prieten de-al lui au urcat si am pornit inapoi spre Fagaras. Nu eram decat la aproximativ 2 kilometri de intrarea in oras. Pornisem in tromba si am inceput sa accelerez atat de tare, incat ajunsesem sa am viteza de aproape 170 km la ora in doar cateva secunde. M-am angajat intr-o depasire, dar prea tarziu am realizat ca nu am timp sa o duc la capat, din sens opus venind un alt vehicul. Ca sa evit coliziunea, a trebuit sa trag de volan si am intrat in santul din partea stanga a soselei. Am derapat, am intrat din nou pe sosea si apoi in santul din dreapta, dupa care ne-am izbit violent de un copac inalt de 4 metri. Automobilul nostru se rasucise in jurul trunchiului copacului. Era de nerecunoscut. M-am uitat la mine si am constatat ca, in afara de cateva zgarieturi, nu patisem aproape nimic. Prietena mea si prietenul verisorului meu erau teferi si ei. Reusisem sa ies si numai atunci am realizat ca cineva lipsea: nu-l gaseam pe verisorul meu. M-am uitat in interiorul masinii, dar nu era acolo. Am trecut pe langa ea si am iesit in sosea, strigandu-l. Doar cand m-am intors, l-am vazut pe Claudiu prins dedesubt… Era mort! Nebunia mea ma costa atat de scump! Am inceput sa ma izbesc cu capul de acel pom. Vroiam sa ma intorc in timp cu cateva minute, sa-l aduc inapoi… Dar nu mai era nici o usa de scapare. ( Dupa ce mori nu mai este usa de scapare. Unde alegi pe pamant sa te duci, acolo te vei duce.) Verisorul meu nu se mai putea intoarce, iar eu nu mai puteam sa fac nimic pentru el! Blestemam seara in care Il ispitisem pe Dumnezeu. Blestemam ziua in care m-am nascut. Satana isi atinsese scopul: ma pusese in vrajmasie cu Dumnezeu! Am ajuns la spital si acolo am zis: “Doamne, acum stiu ca existi, dar nu mai vreau sa stiu nimic de Tine. Tu stai acolo, iar eu o sa stau aici! Nu vreau sa intervii in viata mea. Te urasc! Tu nu poti sa ai dragoste!” El ma iubea atat de mult, dar eu nu intelegeam. Nebunia mea de a merge cu asa mare viteza ma costa, iar eu dadeam vina tot pe Dumnezeu pentru ea.Dupa o perioada de timp, m-am hotarat sa plec din nou din tara. Pentru ca aveam interdictie de a parasi Romania, am luat pasaportul fratelui meu. Mama ma ruga sa raman, sa nu plec inainte de a sti sigur ca este voia Lui Dumnezeu sa fac asta. La auzul numelui Lui Dumnezeu am inceput sa tip la ea si sa-i spun sa taca, sa nu mai pomeneasca acel Nume in fata mea. M-am urcat intr-un microbuz impreuna cu prietena mea si cativa prieteni si am pornit spre Italia. Nu parasisem orasul de foarte mult timp, cand o masina ce venea din sens opus intra in depasirea alteia. Pentru ca nu a reusit sa depaseasca la timp, s-a izbit frontal de microbuzul nostru. Desi nu a mai putut fi reparat dupa aceea, atat eu cat si ceilalti pasageri aflati in el, printr-o minune, nu patisem aproape nimic. Insa in cealalta masina o persoana decedase. Fusesem din nou parte intr-un accident grav, unul mortal. Eu, insa, continuam sa-mi impietresc inima si sa-L urasc pe Dumnezeu. O saptamana mai tarziu eram din nou in drum spre Italia. Ajuns acolo, am continuat sa-mi duc viata asa cum am stiut, renuntand insa la a fura si la alte activitati ilegale pe care le facusem in Franta. Totusi continuam sa fiu departe de Dumnezeu. Daca scapam un pix din mana, acest lucru era un motiv suficient de bun sa-L injur pe Dumnezeu. Prietena mea care niciodata nu-L cunoscuse pe Dumnezeu mereu ma certa si imi spunea sa nu-L mai injur pentru ca se temea sa nu trimita ura Lui peste noi si sa ne distruga cu totul. Dupa catva timp, ma imprietenisem cu niste baieti care mergeau la o biserica baptista din Roma. Ma invitau sa joc fotbal cu ei. Au inceput sa-mi vorbeasca despre Dumnezeu, sa imi spuna ca El ma iubeste in continuare, ca nu imi poarta ura, ca El ma iubeste chiar daca eu Il injur si Il blestem in fiecare zi. Ca Unicul Sau Fiu a murit si pentru mine. Ma vizitau in fiecare saptamana si incercau sa-mi vorbeasca despre Dumnezeu. Nu de putine ori le-am deschis usa incercand sa-i dau afara din casa. Doream sa fiu lasat in pace. Incepusem sa-i urasc si pe ei. Ma oboseau spunandu-mi despre Dumnezeu pentru eu nu vroiam sa aud nimic despre El.
Satana facuse ce a vrut cu mine, intr-un final aducandu-mi gandul sinuciderii. “La ce sa mai traiesti? Esti un criminal! Mai bine mori si ai terminat cu toate. Arata lumii ca suferi! Arata lumii ca te doare. Te doare pentru ceea ce ai facut. Ucide-te! Ia-ti viata! Spanzura-te!” Aceste ganduri incepusera sa ma macine zile la rand. Nu mai puteam dormi noaptea. Eram distrus. Nu mai vedeam nici o usa de scapare.
Dar Dumnezeu nu a incetat sa ma iubeasca.
Era un tanar care in fiecare zi a inceput sa ma viziteze si, in ciuda faptului ca il injuram si ma purtam grosolan cu el, el imi arata dragostea Lui Dumnezeu. Mi-L arata pe Isus Hristos din el. Reusise sa-mi smulga promisiunea ca intr-o duminica voi veni la biserica. A venit acea duminica si m-am dus acolo impreuna cu prietena mea. Nu mai pusesem piciorul intr-o biserica de aproape cinci ani de zile. In timp ce vorbitorul spunea cat de mult Dumnezeu ne iubeste si ca pentru fiecare om mai exista scapare, Duhul Lui Dumnezeu a inceput sa ma cerceteze si  am inceput sa plang. Dupa ce a terminat de vorbit, s-au format grupuri de cate 3, 4 persoane si m-am rugat si eu, spunand o singura propozitie: “Doamne, da-mi putere!” Dupa ce m-am asezat pe banca, dintr-o data am simtit cum Satana (cel caruia ii apartineam si care isi daduse seama ca este pe cale sa ma piarda) a venit la mine si nu am mai avut stare sa raman in biserica. Incepuse sa ma doara stomacul tare. Am prins-o pe prietena mea de mana si am scos-o afara. I-am spus ca eu acolo nu voi mai veni niciodata si i-am interzis sa imi propuna vreodata sa mai venim in acest loc. Cand am ajuns acasa, prietena mea mi-a spus ca Dumnezeu o cercetase si ii aratase ca este pacat sa traiasca impreuna cu mine, necasatoriti. La inceput nu am luptat cu ideea aceasta, insa la scurt timp am inceput sa o invinuiesc spunandu-i ca ma inseala cu altcineva si de aceea nu mai vrea sa stea cu mine. Mintea imi era intunecata. Eram nebun. Totusi, in zilele urmatoare tot felul de ganduri si intrebari nu-mi dadeau pace. Ma mai poate ierta Dumnezeu? Mai exista scapare si pentru mine? Prietenul meu iarasi a venit la mine si a inceput din nou sa-mi vorbeasca despre Dumnezeu. Ca si pana atunci, iarasi am inceput sa-l contrazic, insa parca nu mai eram eu. Parca nu mai aveam acea putere. Il contraziceam doar ca sa spun ceva, doar ca sa nu tac. Simteam ca se dadea o lupta puternica in mine. Era o neliniste care ma framanta si nu ma lasa. Seara, prietenul meu m-a intrebat daca e in regula sa se roage inainte de a pleca. Dupa ce a terminat el rugaciunea, parca o putere biruise ceva in mine si am inceput dintr-o data sa ma rog. Nu stiam ce se intampla, insa am inceput sa ma rog. Isus biruise in mine! Sangele Sau biruise in viata mea. Am inceput sa ma rog si sa spun: ‘Doamne, iarta-ma! Daca mai e scapare, iarta-ma. Da-mi mantuire si fericire. Da-mi, Te rog, pace!” Si in acea seara am primit pacea pe care o cautam. Am inceput sa strig in gura mare ca am pace. Eram atat de fericit! Isus Hristos biruise in viata mea. Sangele Lui Isi pusese amprenta si peste mine.
Isus e gata sa-si puna amprenta peste fiecare. Nu trebuie decat sa spui: “Da!” Nu va trece peste vointa ta. Satan vine si face tot posibilul sa te faca sa accepti ofertele lui si nu pe ale Lui Dumnezeu. Te indeparteaza de El. Dar asta inseamna moarte spirituala care mai apoi duce la cea fizica. Satan stie ca odata mort, nu mai este iertare pentru tine. Nu mai exista cale de intoarcere. Aici pe pamant a fost momentul de hotarare pentru mine. Nu merit sa fiu copil de Dumnezeu, dar Ii multumesc ca El a avut mila de mine. In indurarea Lui m-a asteptat cu bratele deschise. Vino si tu acasa la Tata. Nu te lasa pacalit de cel rau.
Chiar daca au mai fost probleme si greutati in viata mea dupa ce L-am primit pe Dumnezeu in inima, pe toate le-am trecut impreuna cu Isus. Viata pe pamant e grea, dar Isus e Cel care ne tine in bratul Lui prin incercari. Nu mai suntem singuri.
Mare bucurie a fost in inima parintilor mei cand au aflat de intoarcerea mea la Dumnezeu si le multumesc atat lor cat si fratilor din biserica mea care s-au rugat atatia ani pentru mine!

Unde duce lăcomia?!

Un calugar  a intrat într-o peşteră, să se adăpostească de ploaie şi a găsit o comoară. A ieşit peste măsură de speriat din peşteră spunând:
–Am văzut moartea! Moarteaaa!
Afară s-a ciocnit cu trei bandiţi, care privind în jur l-au întrebat:
–Moşule, unde este moartea?
Calugarul  i-a dus în peşteră şi le-a arătat tezaurul, descoperit din întâmplare.
La vederea aurului, cei trei bandiţi şi-au simţit inima tresăltând de bucurie şi vicleni, i-au spus:
–Ai dreptate, moşule, pleacă, pleacă departe de aici…
După plecarea bătrânului, hoţii au rămas lângă aur, care era foarte mult, întrebându-se, cum să-l care din vârful muntelui. Până la urmă au hotărât, ca unul să meargă, să aducă provizii şi căruţe, iar ceilalţi doi să rămână de pază.
Cel care a coborât în vale după provizii, se gândea: În târg voi bea şi voi mânca, pe săturate, voi petrece…apoi voi cumpăra de ale gurii, pe care le voi otrăvi şi astfel voi rămâne singurul stăpân al comorii.
 Cei doi tâlhari rămaşi de pază, gândeau fiecare în sinea lui: O jumătate din comoară este mai mare, decât o treime. La întoarcere, îl vom ucide pe cel plecat în târg şi vom împărţi comoara, pe din două.
Şi aşa au făcut.
L-au omorât pe tovarăşul venit din târg cu hrană şi căruţe, au mâncat mâncarea otrăvită  adusă de acesta şi astfel au murit cu toţii…

Concluzie:
1 Timotei 6:9  - Cei ce vor să se îmbogăţească, dimpotrivă, cad în ispită, în laţ şi în multe pofte nesăbuite şi vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd şi pierzare.

Ghinion sau binecuvantare!Trăia odată într-un sat un bătrân foarte sărac. El avea însă un cal foarte frumos. Atât de frumos încât lordul din castel vroia să i-l cumpere. Dar bătrânul l-a refuzat spunându-i:
“Pentru mine acest cal nu este un simplu animal. El imi este prieten. Cum aş putea să îmi vând prietenul?”
Dar, într-una din zilele următoare, când bătrânul a mers la grajd, a văzut că i-a dispărut calul.
Toţi sătenii i-au spus “Ţi-am spus noi! Trebuia să îi vinzi calul lordului. Dacă nu ai acceptat el ţi l-a furat! Ce mare ghinion.”
“Ghinion sau binecuvantare, zise bătrânul, cine ştie?”
Toţi au râs de el. După 15 zile calul s-a întors. Şi nu era singur, avea în spate o mulţime de cai sălbatici. El a scăpat din grajd şi când s-a întors restul cailor s-au luat după el.
“Ce binecuvantare!” strigară sătenii.
Bătrânul, împreună cu fiul său, a început să îmblânzească acei cai noi veniţi. Dar, o săptămână mai târziu, fiul bătrânului şi-a rupt piciorul în timp ce încerca să dreseze unul dintre cai.
“Ghinion!” îi ziseră prietenii bătrânului. “Ce ai să te faci acum, fără ajutorul fiului tău? Tu eşti deja în pragul sărăciei!”
“Ghinion, binecuvantare, cine poate şti?” le răspunse bătrânul.
După câteva zile de la tragicul accident, soldaţii lordului trecură prin sat şi îi obligară pe toţi flăcăii să li se alăture. Doar fiul bătrânului a scăpat datorită piciorului său rupt.
“Ce binecuvantare pe tine!” strigară vecinii. “Toţi copiii noştri au fost dusâşi în război, doar tu ai avut şansa să îl păstrezi lângă tine. Fiii noştri ar putea fi ucişi.”
Bătrânul le răspunse: “Ghinion, binecuvanatre… cine poate şti?”
Viitorul vine către noi bucăţică după bucăţică, puţin câte puţin. Nu ştim niciodată ce ne aşteaptă. Dar dacă păstrăm o atitudine pozitivă va fi mereu loc pentru o nouă şansă şi vom putea fi mai fericiţi.

Uneori e mai bine să-ţi vezi de treburile tale!
Un cal deprimat se tolăneşte pe jos şi nu mai vrea pentru nimic în lume să se mai ridice.
Stăpânul disperat, nereuşind să-l convingă să se ridice, cheamă veterinarul.
Acesta, sosit imediat, examinează animalul şi zice:
“E foarte grav, singura soluţie sunt aceste pastile pe care i le vei da câteva zile; dacă nu reacţionează, trebuie eutanasiat.”
Porcul a auzit totul şi fuge la cal:
“Ridică-te, ridică-te, altfel se sfârşeste rău!!!”
Dar calul nu reacţionează şi dă încăpăţânat din cap.
A doua zi, veterinarul vine din nou să vadă efectul pilulelor:
“Nu reacţionează, mai aşteptăm o zi, dar cred că nu sunt speranţe!“.
Porcul auzind, fuge din nou la cal:
“Trebuie să te scoli, altfel vei păţi mari necazuri!”
Dar calul, nimic.
A treia zi, constatând lipsa progreselor, veterinarul îi cere stăpânului:
“Du-te după carabină, a venit timpul să-l scăpăm pe bietul animal de chinuri!”
Porcul fuge disperat la cal:
“Trebuie să reacţionezi, e ultima ocazie, te rog, ăştia sunt gata să te omoare!!!”
Calul se ridică, se scutură, face câteva mişcări de dans, o ia la fugă în galop şi sare câteva obstacole.
Stăpânul, care ţinea mult la calul său, foarte fericit îi spune veterinarului:
“Mulţumesc mult, eşti un medic minunat, ai făcut un miracol!
Trebuie neapărat să sărbătorim evenimentul!
Haideţi iute să tăiem porcul şi să facem o masă mare”
Morala? Uneori e mai bine să îţi vezi de treburile tale!

25 de dolari!

Un om a venit de la muncă târziu, obosit şi nervos, găsindu-şi băiatul de 5 ani aşteptând la uşă .
- Tati, pot să te întreb ceva?
- Da sigur, despre ce e vorba? a răspuns omul.
- Tati, câţi bani câştigi pe oră?
- Asta nu e treaba ta. De ce mă întrebi astfel de lucruri. Spuse omul nervos.
- Doar vreau să ştiu…Te rog spune-mi, cât câştigi pe oră?
- Dacă trebuie să ştii, câştig 50$ pe oră.
- Ah, a răspuns micuţul, cu capul plecat.
- Tati, imi imprumuti te rog 25$?
Tatăl s-a înfuriat,
- Dacă singurul motiv pentru care m-ai intrebat asta este ca să îmi ceri nişte bani să îţi cumperi o jucărie prostească sau alte porcării, atunci du-te direct în camera ta la culcare. Gândeşte-te de ce eşti aşa egoist. Nu lucrez din greu în fiecare zi pentru aşa copilării.
Micuţul a mers în linişte în camera şi a închis uşa .
Omul s-a enervat şi mai tare pe întrebările băiatului. Cum a putut să pună aşa întrebări doar pentru a cere nişte bani.
După o oră, omul s-a calmat şi a început să gândească:
“Poate chiar era ceva de care chiar avea nevoie să cumpere cu 25$ şi chiar nu mi-a cerut bani des.” Omul a mers la uşa băiatului şi a deschis-o:
- Dormi? a întrebat…
- Nu tati, sunt treaz, a răspuns baiatul.
- M-am gândit, poate am fost prea dur mai devreme, spuse tatăl. A fost o zi lungă şi m-am descărcat pe tine. Uite aici ai 25$.
Micuţul a sărit, zâmbind. Mulţumesc tati, a zbierat. După aceea a scos un pumn de bani.
Omul a văzut că băiatul avea deja bani şi s-a enervat din nou.
Micuţul şi-a numărat încet banii şi s-a uitat către tatăl său.
- De ce vrei mai mulţi bani dacă deja ai? a spus tatăl.
- Pentru că nu am avut destul, dar acum am, a replicat băiatul. Tati, am 50$. Pot să cumpăr o oră cu tine???? Te rog sa vii mai repede acasă mâine . Vreau sa mănânc cu tine.
Tatăl a fost distrus. Şi-a luat băiatul în braţe şi l-a implorat să îl ierte.

Este doar o reamintire pentru toţi ce lucrează din greu în viaţă. Nu ar trebui să lăsăm timpul să treacă printre degete fără să petrecem timp cu cei care chiar contează pentru noi, aceia apropiaţi de inimile noastre. Să ne amintim să împărţim cei 50$ din timpul nostru cu cineva pe care îl iubim.
Dacă mâine murim, compania pentru care lucram ne va înlocui foarte uşor, în câteva ore. Dar familia şi prietenii pe care îi lăsăm în urmă o să simtă pierderea pentru tot restul vieţilor lor. Doamne ajuta-ne sa fim intelepti!

Ghidul pentru grupuri "IONATAN"!

Grup de rugăciune și vestire a Evangheliei

1 Samuel 14:1-23
Ionatan a zis tânărului care-i purta armele:
“Vino, şi să pătrundem până la straja acestor netăiaţi împrejur.
Poate că Domnul va lucra pentru noi,
căci nimic nu împiedică pe Domnul să dea izbăvire printr-un mic număr ca şi printr-un mare număr.

Scopul grupului:
Manifestarea influenței lui Dumnezeu peste un loc specific,
probleme specifice și un grup anume de oameni.

Exemple de locuri, probleme și grupuri de oameni:
 • Beția, probleme de familie, injurături… pentru vecinii din scara blocului sau tot blocul;
 • Îndrăzneală, Curăție, Ungere, Înțelepciune … pentru păstori, evangheliști, prooroci, misionari, învățători;
 • Trezire spirituală și o viață cu Isus… pentru membrii bisericii locale: copiii, tinerii, adulți, bătrâni;
 • Imoralitatea sexuală, Drogurile, Alcool, Violența, Lenea… pentru colegii de clasă, de muncă;
 • - // – … Elevii dintr-o școală / Studenții din Facultatea – Universitate;
 • Înțelepciune, Curăție, Dreptate… pentru Autorități locale: Primar, consilieri locali, Polițiști, Judecători;
 • Corupția, Insensibilitatea… pentru Personal medical: Doctori, Asistenți, Consilieri;
 • Evaziunea fiscală… Personal economic:Patroni, Contabili, Economiști, Directori / Manageri

Dimensiunea grupului: 2-10 persoane, care se pot întâlni săptămânal – de preferință mai multe ori pe săptămână!

Metode de lucrare: Important: Sub călăuzirea Duhului Sfânt!
 • Căutarea și descoperirea voii lui Dumnezeu pentru locul și grupul de oameni țintă;
 • Proclamarea explicită a voii lui Dumnezeule și vestirea Evangheliei;
 • Mijlocire în rugăciune pentru împlinirea voii lui Dumnezeu pe pământ ca și în cer;
 • Vegherea permanentă asupra membrilor grupului și susținerea unii pe alții în rugăciune;
 • Căutarea și susținerea în rugăciune a slujitorilor lui Dumnezeu care vestesc Evanghelia la grupul de oameni țintă;
 • Recunoașterea și proclamarea biruințelor ca răspuns al rugăciunilor;
 • Identificarea lucrărilor de legătură demonică de deasupra locului și grupului țintă; Proclamarea eliberării și domniei lui Isus Hristos și poruncirea și legarea duhurilor rele responsabile;
 • Umblarea în lumină și sinceritate a membrilor grupului ”Ionatan”; Tratarea în adevăr și dragoste a oricărei neînțelegeri și urme de amărăciune

Resurse pentru lucrarea de rugăciune, mijlocire și vestirea Evangheliei
Biblia:
 • Promisiunile lui Dumnezeu;
 • Armătura lui Dumnezeu;
 • Identitatea credinciosului în Hristos = trimitere, autoritate și împuternicire;
 • Planul adevărat al lui Dumnezeu referitor la orice om;

Duhul Sfânt:
 • Călăuzirea Sa prin descoperirile lui Dumnezeu adresate către membrii grupului și pentru grupul de oameni țintă;
 • Mângâietorul – pentru orice slăbiciune sau rană a membrilor grupului;
 • Cel ce dă înțelepciune, putere și îndrăzneală;

Prietenia şi prietenul adevărat...

“Nu va inselati: Tovarasiile rele strica obiceiurile bune!” (ICorinteni 15:33)

In Cuvantul Lui, Dumnezeu ne-a oferit intelepciunea necesara pentru formarea si pastrarea unor relatii bune cu cei din jurul nostru si pentru evitarea greselilor care sa distruga prieteniile bune. O parte a sfaturilor de intelepciune in domeniu se gasesc in cartea Proverbelor. Sa o deschidem pentru a afla ce spune mai intai despre…

I. VALOAREA UNUI PRIETEN ADEVĂRAT

A. Un prieten adevărat poate fi o sursa de mangaiere

1. La bine sau la rau: Proverbe 17:17 “Prietenul adevarat iubeste oricand, si in nenorocire ajunge ca un frate”.
2. Este uneori mai bun decat un frate: Proverbe 18:24 b “…dar este un prieten care tine mai mult la tine decat un frate”. 
"Un prieten este cineva cu care poti indrazni sa fii tu insuti". (C. Raymond Beran)

B. Un prieten adevărat poate fi o sursa de intelepciune (bun sfetnic, de sfatuire)

1. Oferind sfaturi bune: Proverbe 27:9: Cum inveseleste untdelemnul si tamaia inima, asa de dulci sunt sfaturile pline de dragoste ale unui prieten.
2. In general despre valoarea unui sfat bun se vorbeste in, Proverbe 11:14: Cand nu este chibzuinta, poporul cade; dar biruinta vine prin marele numar de sfetnici.
Un prieten care pe care sa-l poti privi ca o sursa de sfaturi bune si iubitoare este fara indoiala o binecuvantare. Dar a gasi astfel de prieteni de incredere nu este intotdeauna usor, de aceea urmati urmatoarele principii biblice in alegerea prietenilor.

II. PRINCIPII IN ALEGEREA PRIETENILOR

A. Sa vedem intai felul de prieteni pe care nu ti-ai dori:

1. din cei ce barfesc : Proverbe 20:19: Cine umbla cu barfeli da pe fata lucrurile ascunse; si cu cel ce nu-si poate tinea gura sa nu te amesteci.
2. din cei iuti la manie, lipsiti de caracter: Proverbe 22:24-25:
Nu te imprieteni cu omul manios, si nu te insoti cu omul iute la manie, ca nu cumva sa te deprinzi cu cararile lui, si sa-ti ajunga o cursa pentru suflet.
3. din cei dedati la bautura si lacomie: Proverbe 23:20-21:
Nu fi printre cei ce beau vin, nici printre cei ce se imbuibeaza cu carne. Caci betivul si cel ce se deda la imbuibare saracesc, si atipirea te face sa porti zdrente.
4. din cei schimbatori, capriciosi (nesupusi, rebeli, certati cu legea): Proverbe 24:21-22:
Fiule, teme-te de Domnul si de imparatul; si sa nu te amesteci cu cei neastamparati! Caci deodata le va veni pieirea, si cine poate sti sfarsitul amandorora!
5. din cei mincinosi, nemilosi, indiferenti, lipsiti de incredere: Proverbe 25: 18-20:
Ca nebunul care arunca sageti aprinse si ucigatoare, asa este omul care inseala pe aproapele sau, si apoi zice: ,,Am vrut doar sa glumesc!``
6. din cei violenti: Proverbe 1:10-19!

B. Sa vedem acum felul de prieteni de care ti-ai dori:
1. din aceia care par sa aibe intelepciune: Proverbe 13:20:
Cine umbla cu inteleptii se face intelept, dar cui ii place sa se insoteasca cu nebunii o duce rau.
2. care prin sfaturile lor te conduc pe o cale dreapta: Proverbe 13:14:
Invatatura inteleptului este un izvor de viata, ca sa abata pe om din cursele mortii.
"Un prieten credincios este o imagine (reflectie) a lui Dumnezeu."
"Sase semne are prietenia: da si primeste, se destainuie si intreaba, mananca si ospateaza."
Dupa cum apostolul Pavel a spus, anturajul nepotrivit poate reprezenta o influenta proasta (1Cor.15:33: Nu va inselati: ,,Tovarasiile rele strica obiceiurile bune) de care ar fi extrem de util sa te debarasezi, dar cum sa-i pastrezi pe cei buni? Pentru a evita sa pierzi prieteni buni, iata niste…

III. SFATURI PENTRU MENTINEREA BUNELOR PRIETENII

A. Lucrurile pe care trebuie sa le eviti daca vrei sa dainuiasca o prietenie buna…

1. nu repeta la altii tot ce auzi: Proverbe 17:9:
Cine acopere o gres e ala, cauta dragostea, dar cine o pomeneste mereu in vorbirile lui, de z bina pe prieteni.
2. evita certurile fara sens: Proverbe 17:14:
Inceputul unei certe este ca slobozirea unor ape; de aceea, curma cearta inainte de a se inteti.
3. nu abuza de ospitalitate: Proverbe 25:17:
Calca rar in casa aproapelui tau, ca sa nu se sature de tine si sa te urasca.
4. nu-ti baga nasul unde nu-ti fierbe oala: Proverbe 26:17:
Un trecator care se amesteca intr -o c earta care nu-l priveste, este ca unul care apuca un cane de urechi.
5. nu fa glume proaste: Proverbe 26:18-19:
Ca nebunul care arunca sageti aprinse si ucigatoare, asa este omul care ins e ala pe aproapele sau, si apoi zice: ,,Am vrut doar sa glumesc!``
6. nu fii un clevetitor ("vanator/aducator de barfe"): Proverbe 26:20
Cand nu mai sunt lemne, focul se stinge; si cand nu mai este nici un clevetitor, cearta se potoleste.
7. nu fii certaret: Proverbe 26:21:
Dupa cum carbunele face jaratic, si lemnul foc, tot asa s i omul galcevitor aprinde cearta.
8. nu te angaja in lingusiri nesincere: Proverbe 27:14:
Binecuvantarea aproapelui cu glas tare dis de dimineata, este privita ca un blestem.
Urmand astfel de sfaturi biblice vei evita sa-ti jignesti si sa-ti pierzi prietenii. Dar cateodata aceasta se intampla in ciuda precautiei noastre iar a recastiga increderea acestora nu este un lucru usor (vezi, Proverbe 18:19). Ce se poate face?
Fratii nedreptatiti sunt mai greu de castigat decat o cetate intarita, si certurile lor sunt tot asa de greu de inlaturat ca zavoarele unei case imparatesti.

B. Lucruri pe care trebuie sa le cauti pentru a repara o prietenie:

1. asigura-te ca te afli intr-o relatie buna cu Isus (impacat cu Domnul): Proverbe 16:7Ş
Cand sunt placute Domnului caile cuiva, ii face prieteni chiar si pe vrajmasii lui.
"Un dusman al lui Dumnezeu nu este niciodata un prieten adevarat al omului. La baza a tot ce face va avea intotdeauna o intentie sinistra." [Edward Young (1683-1765)]
2. fii incet la manie: Proverbe 15:18; vezi si, Iacov 1:19-20:
Un om iute la manie starneste certuri, dar cine este incet la manie potoleste neintelegerile.
Stiti bine lucrul acesta, prea iubitii mei frati! Orice om sa fie grabnic la ascultare, incet la vorbire, zabavnic la manie; caci mania omului nu lucreaza neprihanirea lui Dumnezeu.
3. nu te grabi sa raspunzi (reactionezi?): Proverbe 18:13:
Cine raspunde fara sa fi ascultat, face o prostie si isi trage rusinea.
"Pentru a-ti gasi un prieten trebuie sa inchizi un ochi. Pentru a-l pastra, trebuie sa-i inchizi pe amandoi." [Norman Douglas (1868-1952)]
4. evita certurile: Proverbe 20:3:
Este o cinste pentru om sa se fereasca de certuri; dar orice nebun se lasa stapanit de aprindere.
5. vorbeste cu blandete: Proverbe 15:1:
Un raspuns bland potoleste mania, dar o vorba aspra atata mania.
6. vorbeste pe scurt: Proverbe 10:19:
Cine vorbeste mult nu se poate sa nu pacatuiasca, dar cel ce-si tine buzele, este un om chibzuit.
7. fii prompt in a arata dragoste: Proverbe 10:12:
Ura starneste certuri, dar dragostea acopere toate greselile.
8. insa, la nevoie, mai degraba mustra in loc de a lingusi: Proverbe 28:23:
Cine mustra pe altii, gaseste mai multa bunavointa pe urma, decat cel cu limba lingusitoare.
O populara expresie romaneasca uzata des in zilele noastre spune: "Doamna scapa-ma de prietenii mei, caci de dusmani ma apar eu!", adevar ce a fost recunoscut si de altii: "Mai mult trebuie sa ne ferim de invidia prietenilor decat de gandul rau al dusmanilor" (Syrus)
"Cei ce ofera mai multa prietenie sunt cei care raman cu cea mai mare parte a ei"
"M-am dus in lume sa-mi gasesc prieteni, dar nu am putut gasi nici unul. M-am hotarat sa fiu unul si am gasit prieteni peste tot" (WBK)
"Poti sa-ti faci mai multi prieteni in doua luni prin a deveni interesat de viata altora, decat poti in doi ani prin a-i face pe altii sa fie interesati de tine." (Dale Carnegie)

CONCLUZIE: A aplica aceste sfaturi divine ne vor aduce binecuvantarea unor prieteni buni in aceasta viata si ne vor face anticiparea petrecerii eternitatii alaturi de ei mult mai placuta… In loc de a depinde de sansa pentru a-ti face prieteni, asculta Cuvantul lui Dumnezeu. Cu toate acestea, nici o prietenie pe care o putem inchega nu o poate intrece pe aceea pe care o putem avea cu Cel care "tine la tine mai mult decat in frate", si anume Domnul Isus Hristos! Pentru avea relatii bune de prietenie unii cu altii este nevoie ca in primul rand sa cultivam o relatie foarte sincera cu EL.
Cat de bun prieteni sunteti tu si EL? Cat de aproape esti de El? Uneori, aceasta se reflecta in relatiile tale cu altii pe care, fie le imbunatatesti, fie le distrugi!

Ioan 15:13-14
Nu este mai mare dragoste decat sa-si dea cineva viata pentru prietenii sai… Voi sunteti prietenii Mei, daca faceti ce va poruncesc Eu.